STYRINGSRENTEN

Ca hver sjette uke fastsetter Norges Bank styringsrenta.  Media følger opp og analyserer konsekvensene for næringsliv og vanlige folk.  Men hva er egentlig en styringsrente?  Hva ligger bak avgjørelsen,  om den går opp, ned eller blir uforandret?